Neuropsykologiset tutkimukset

Milloin neuropsykologiset tutkimukset ovat tarpeen?

Neuropsykologisten tutkimusten avulla selvitetään 

 • kehityksellisiä oppimisvaikeuksia

 • kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia (tarkkaavuuden vaikeudet, autismikirjon häiriö, Tourette) 
 • neurologisten vammojen ja sairauksien neuropsykologisia ominaispiirteitä
 • kehityksen erityispiirteitä

Tutkimuksissa tuodaan esille asiakkaan vahvuudet sekä otetaan kantaa tukitoimiin.  

Lisätietoa tutkimuksista Suomen neuropsykologisen yhdistyksen esitteestä: Klikkaa tästä.   


Mitä tutkimukset sisältävät?

Tutkimukset ovat aina monimenetelmäisiä ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt. Ne sisältävät tutkittavan, vanhempien ja opettajan haastattelut ja taustatietojen keräämisen. Tiedonkeräämisessä hyödynnetään erilaisia kyselylomakkeita. Asiakkaan tutkimuskäynneillä tehdään em. lisäksi erilaisia vaikeuksia ja vahvuuksia kartoittavia psykologisia testejä ja tehtäviä. 

Tutkimukset koostuvat perheen ensikäynnistä, 3-6 tutkimuskäynnistä (45-90 min kerrallaan) ja palautekäynnistä sekä kirjallisesta lausunnosta. Tutkimusjakson laajuus riippuu mm. tutkimuskysymyksistä ja aiemmista tutkimuksista. Tavoitteena on aina laatia kattavat suositukset opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen tueksi.

Kustannukset

 • tutkimuskäynti 45 min: 150 € 
 • tutkimuskäynti 60 min: 200 €
 • tutkimuskäynti 90 min: 300 €
 • lausunto 120-180 € laajuudesta riippuen

Miten tutkimuksiin pääsee?

 • Minulla on Varhan sopimus nuorten (16-25 v.) neuropsykologisista tutkimuksista. Tähän tarvitaan hoitavan lääkärin lähete ja Varhan maksusitoumus.
 • Lääkärin lähetteellä tai ilman sitä. Lääkärin lähete tarvitaan, jos vakuutusyhtiö korvaa tutkimukset. Selvitä tämä oman vakuutusyhtiösi kanssa.
 • Omakustanteisesti, jolloin teen asiakkaan/huoltajien kanssa kirjallisen maksusitoumuksen. Kela korvaa tutkimuksista sairasvakuutuslain mukaisen korvauksen.
 • Tutkimuspaikkoja on muutama vapaana vielä kevään - alkukesän 2024 aikana.