Työnohjaus ja koulutus

Työnohjaus ja konsultaatio

Minulla on työnohjaajan pätevyys (70 op) vuodelta 2018. Olen myös suorittanut työhyvinvointivalmentajan opinnot 2018. Neuropsykologian alan työnohjaajapätevyyden sain 2021.  

Teen yksilö-, pari- ja ryhmätyönohjausta sosiaali-, opetus- ja terveydenhuoltoalalla.

Työnohjauksessa ja konsultaatiossa voidaan paneutua asiakastapauksiin, omaan työssäjaksamiseen, ammatilliseen kehittymiseen ja/tai tiimin toimintaan. 

Työnohjaus toteutuu kätevästi myös etäyhteydellä. 

Yhteustyökumppaneita

  • Varsinais-Suomen hyvinvointialue
  • Salon kaupunki
  • Pohjanmaan hyvinvointialue
  • Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
  • Kymenlaakson hyvinvointialue

Koulutus

Olen vuosien aikana kouluttanut erilaisia ammattiryhmiä opetus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla oppimisesta ja oppimisvaikeuksien tutkimuksesta ja kuntoutuksesta sekä erilaisista neuropsykiatrian alan teemoista, kuten neuropsykologisesta kuntoutuksesta. 

Yhteistyökumppaneita

  • Hogrefe Oy
  • Alfa Partners Academy