Neuropsykologinen kuntoutus

Mitä on neuropsykologinen kuntoutus?

 • Lääkinnällistä kuntoutusta, missä keskeisenä tavoitteena on asiakkaan psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentuminen
 • Yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle suunniteltua ja säännöllisesti toteutettavaa tavoitteellista kuntoutusta
 • Nuorten kohdalla kuntoutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa. Vanhemmat ja opettajat saavat usein omia ohjauskäyntejä.
 • Kuntoutuksen pituus vaihtelee lyhyistä jaksoista useamman vuoden yhteiseen taipaleeseen. 

Tavoitteista

Kuntoutuksen tavoitteita voivat olla esimerkiksi 

 • sosiaalisten vuorovaikutustaitojen edistyminen kotona, koulussa ja kavereiden kanssa autismikirjon nuorella
 • tunnesäätelytaitojen oppiminen (esim. vihanhallinta, ahdistuneisuuden ja jännittämisen säätely) 
 • ikätasoisten arkitaitojen oppiminen
 • psykoedukaatio omista neurokirjon vaikeuksista tai neurologisesta sairaudesta
 • minäkuvan, minäpystyvyyden ja itsetunnon vahvistaminen
 • tarkkaavuuden ja keskittymisen kohentuminen
 • toiminnanohjaustaitojen edistyminen opiskelujen sujuvoittamiseksi

Asiakaskuntani

Asiakkaani ovat pääasiassa KELAn vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavia nuoria ja nuoria aikuisia. Olen lisäksi varannut muutaman kuntoutuspaikan KELAn harkinnanvaraista neuropsykologista kuntoutusta saaville asiakkaille.

Minulla on myös neuropsykologisen kuntoutuksen sopimus Varhan kanssa.

Kuntoutukseen voi myös hakeutua muulla julkisella tai vakuutusyhtiön rahoituksella. 

Kuntoutuksen toteuttamisesta

Toteutan kuntoutusta pääsääntöisesti vastaanotollani, mutta teen säännöllisesti niin koti- kuin koulunkäyntejä. 

Olen tarvittaessa mukana HOJKS-palavereissa ja hoitavan tahon hoito- ja kuntoutussuunnitelmaneuvotteluissa. 

Kuntoutuskäynnit rakennetaan motivoiviksi ja monipuolisiksi sekä mahdollisuuksien mukaan tieteelliseen näyttöön perustuvia menetelmiä hyödyntäen.

Lisätietoa

Lisätietoa kuntoutuksesta saat

Kuntoutuspaikat ovat toistaiseksi täynnä, mutta voit olla yhteydessä ja tiedustella vapautuvia paikkoja.